Rowerowe ABC

Zrównoważony rozwój i zrównoważony transport

Równowaga w przyrodzie, równowaga w życiu osobistym. To słowo przewija się dość często w dzisiejszych czasach. Zestawia się je także z rozwojem miast i transportem. Co dokładnie one oznaczają?

Zrównoważony transport

Ostatnie 20 lat to boom na auta: ilość samochodów na 1000 mieszkańców wzrosła ze 135 (1989) do 451 (2010). Przybyło też dróg i autostrad, po których może mknąć ta coraz większa liczba samochodów. Zainwestowano znaczne środki w infrastrukturę drogową, a zapomniano o tej kolejowej. Podobnie na skalę miejską: obwodnice i przebudowa ulic stały wyżej w hierarchii ważności niż komunikacja miejska czy budowa dróg rowerowych. Tym samym możemy zaryzykować stwierdzenie: w Polsce jesteśmy skazani na samochód, chyba że nie przeszkadzają nam połączenia raz na godzinę, niespójne trasy rowerowe i kolej miejska kursująca między stacjami tylko kilka razy na dzień. Tymczasem idea zrównoważonego transportu zakłada, że miasto zapewnia jego mieszkańcom sposób przemieszczania, który spełnia wysokie oczekiwania społeczne i jest korzystny pod względem ekonomicznym. Aby transport był korzystny, musi istnieć możliwość jego wyboru, czyli przykładowo, gdy mam kilka kilometrów do przejechania, komfortowo wybieram rower, gdy czeka mnie dłuższa podróż, wybieram wygodne połączenie autobusowe czy tramwajowe, natomiast auta, jeśli je mam, używam w wyjątkowych przypadkach, zważając na koszty jego utrzymania, emisji spalin i to, czy jadą ze mną inni pasażerowie, czy tylko ja.

Zrównoważony rozwój

Uregulowanie transportu wpływa znacząco na przestrzeń miasta. Szerokie ulice, nieliczne bądź wyznaczone w niewygodnych miejscach przejścia dla pieszych albo kładki czy przejścia podziemne, miejsca dla dzieci jak szkoły czy place zabaw ogrodzone szeregiem barierek zamiast zapewnienia uspokojenia ruchu, nadmierny hałas i zanieczyszczenie powietrza, brak terenów zielonych, umożliwiających wypoczynek – to tylko niektóre koszty, jakie płacimy my, mieszkańcy, poddając się dominacji samochodów. O poprawę tych aspektów dba z kolei zrównoważony rozwój miast. Wszelkie działania zmierzają do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców, tak aby miejskie przestrzenie były przyjaznymi przede wszystkim ludziom.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Dla promowania idei równowagi między zachłyśnięciem się autami i ich możliwością szybkiego przemieszczania się, a rzeczywistością, która przykładowo ma ograniczone zasoby (ropa, przestrzeń na drogi i miejsca parkingowe), stworzono Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Obchodzony w dniach 16-22 września (w Europie od 1998r. a w Polsce od 2004r.), polega na różnorodnych wydarzeniach promujących poprawę jakości życia w mieście oraz ochronę środowiska. Ma też oddziaływać zapobiegawczo i pokazywać, że błędne myślenie przejawia się często już w planowaniu: osiedlowe ulice zachęcające do jeżdżenia więcej niż 30 km/h, wąskie chodniki, i tak najczęściej zastawione autami, brak perspektywicznego myślenia o starzejącym się społeczeństwie oraz niepełnosprawnych, dzieciach czy osobach starszych.

Wierzymy, że znalezienie takiej alternatywy, by zaspokoić różnorodne potrzeby przemieszczania się po mieście, zachować jak najwięcej terenów zielonych w naszym otoczeniu, a zarazem jak najlepiej wykorzystać przestrzeń miejską, że takie rozwiązania są możliwe i że znajdą one zastosowanie w naszym Wrocławiu.

Wersję podręczną tej instrukcji znajdziesz w naszej broszurzePobierz darmowego ebooka